Toeterniettoe-vrijwilliger Team Vorming regio Ronse - Oudenaarde

20-10-2016

Taken

Vorming en ondersteuning onderwijs:

 • Ik geef vormingen seksuele diversiteit en genderdiversiteit (in mijn regio);
 • Ik ben een aanspreekpunt voor scholen en leerlingen op vlak van vorming en (project)ondersteuning;
 • Ik werk mee aan het scholenvormingsprogramma, evalueer dit en stuur bij;
 • Ik neem initiatief om het vormingsaanbod te promoten (in mijn regio);
 • Ik werk mee aan een kwalitatieve onderwijsnieuwsbrief.

Vorming en ondersteuning vrijwilligers:

 • Ik geef vorming (op maat) volgens mijn interesses, vaardigheden en kennis;
 • Ik ondersteun (projecten van) vrijwilligers volgens mijn interesses, vaardigheden en kennis;
 • Ik ben een aanspreekpunt voor vrijwilligers op vlak van vorming en (project)ondersteuning;
 • Ik werk mee aan het interne vormingsaanbod, evalueer dit en stuur bij;
 • Ik werk mee aan opleidingsplannen.

Administratie:

 • Ik zorg dat de administratie van de door mij gegeven vormingen in orde is;
 • Ik houd een overzicht bij van vormingslocaties en -partners in mijn regio;
 • Ik zorg dat vormingen van externen beschikbaar zijn in de vormingskalender voor vrijwilligers, verwerk de inschrijvingen en volg deze op;
 • Ik ben mee verantwoordelijk voor de organisatie van het interne vormingsaanbod (vastleggen locatie, externe begeleiders contacteren, ...);
 • Ik waak mee over de vormingsbudgetten, zoek extra middelen en vraag (kader)vormingssubsidies aan.

Profiel

 • Ik ben gemotiveerd om vorming te geven en/of te ontwikkelen;
 • Ik kan zowel zelfstandig als in groep werken;
 • Ik kan open en constructief communiceren;
 • Ik wil mijn kennis en vaardigheden delen met anderen;
 • Ik kan me vrijmaken tijdens de schooluren;
 • Ik ben maximum 30 jaar;
 • Ik woon in de regio Ronse - Oudenaarde.

Aanbod

 • Ik krijg opleiding, begeleiding en ondersteuning op maat;
 • Ik krijg de kans om ervaring op te doen voor mijn (toekomstige) job;
 • (H)erkenning van de door mij verworven competenties;
 • Inspraak in de organisatie;
 • De vrijheid om mijn engagement zelf vorm te geven (inhoud, tijdsbesteding, ...);
 • Reële onkostenvergoeding en kilometervergoeding;
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongeval;
 • Gratis çavariapas en andere verwennerijen;
 • Vrijwilligerswerk dicht bij huis.

Interesse?