Projectmedewerker M/V/X

10-05-2019

Globale omschrijving functie:

Context

Wel Jong Niet Hetero zet zich in voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen, zodat ieder van hen zich veilig kan voelen in de eigen seksuele- of genderidentiteit. Veel jongeren zitten in een kwetsbare positie waarin coming out een erg moeilijk gegeven is. Omwille van subjectieve factoren zoals bv. thuisomgeving, cultuur, sociale druk enz. is de drempel om zich uit te spreken over hun seksualiteit vaak te groot. Vanuit een interne enquête die WJNH uitvoert binnen het jeugdwerk en onderwijs blijkt reeds dat de hoge visibiliteit en focus op coming out binnen de LGBT+ beweging  niet toegankelijk werken voor deze jongeren. Dit neemt echter niet weg dat ook deze jongeren nood hebben aan informatie of ondersteuning om op hun eigen unieke manier trots te zijn op hun seksuele- of genderidentiteit.

Wel Jong Niet Hetero zal op zoek gaan naar de specifieke noden die deze jongeren ervaren. Samen met partners in het jeugdwerk en de LGBT+ beweging zullen ze op zoek gaan naar mogelijkheden om drempels tot informatie of toegang tot organisaties weg te nemen.  

Daarnaast werk je ook 20% voor een project van partnerorganisaties çavaria en ‘les identités du baobab’, waarbij je samen met hen 10 LGBT-(volwassenen)verenigingen via activiteiten en een lerend netwerk sensibiliseert i.v.m. inclusiviteit naar mensen met Zwart-Afrikaanse roots. Je neemt hierbij de praktische taken op, en legt samen met de partnerorganisaties de inhoud vast.  

Algemene staftaken

 • Je onderhoudt een landingspagina met informatie voor jongeren op het kruispunt van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie (SOGIE) en hun positie in de maatschappij
 • Je voert één op één onthaalgesprekken om de noden in kaart te brengen en weerbaarheid te vergroten
 • Je organiseert activiteiten voor en samen met  SOGIE jongeren en beantwoord hun noden
 • Je werkt een structurele vrijwilligersgroep uit die vanuit de noden op zoek gaat naar mogelijke drempels in de organisatie en een ondersteuning op maat.
 • Op basis van de opgedane ervaring werk je een praktische toolbox “intersectionaliteit als basis van je organisatie” uit.
 • Je werkt samen met een adviesgroep van partners in het werkveld ter inspiratie van je werk.
 • Je neemt deel aan het stafoverleg en de jaarlijkse stafdagen.
 • Je vertegenwoordigt WJNH op interne en externe overleg en bouwt een netwerk uit binnen het onderwijs en de holebi- en transgenderbeweging.
 • Je zorgt (samen met vrijwilligers en stafmedewerkers) voor de uitvoering van de beheersovereenkomst via een participatieve en resultaatgerichte aanpak.
 • Je schrijft mee aan het jaarlijkse voortgangsrapport.
 • Je bewaakt de correcte rapportage van dit project.

Voor het partnerproject met Les identités du baobab en çavaria:

 • Je doet de praktische voorbereiding voor een 10-tal activiteiten en een lerend netwerk, en je geeft input aan ‘les identités du baobab’ wat de inhoud van die activiteiten betreft.
 • Je motiveert de deelnemende verenigingen om in te stappen in het lerend netwerk.
 • Je informeert de betrokken medewerkers van çavaria en les identités du baobab over de voortgang van het project, en stemt met hen af.  
 • Je vergroot de inclusiviteit naar deze doelgroep toe en helpt mee tools te ontwikkelen waarmee de aangesloten verenigingen aan de slag kunnen gaan

Verwacht profiel:

 1. Opleiding en kennis:

 • Ervaring en kennis met de inhoudelijke thema’s zijn belangrijker dan formele scholing
 • Je hebt voeling met de LGBT-jongerencultuur en hebt kennis van het jeugdwerk.
 • Je hebt voeling of in het werken met/omgaan met jongeren met diverse achtergronden en noden
 • Je hebt relevante computerkennis en bent mee in de moderne media.
 • Je hebt een sterke kennis van geschreven en gesproken Nederlands en eveneens een sterke mondelinge kennis van het Frans. Bijkomende talen zijn een troef.
 1. Competenties:

 • Je kan verbindend communiceren met uitstel van oordeel.
 • Je kan goed netwerken en dit zowel op jongeren- als organisatieniveau.
 • Je bent een teamplayer die ook zelfstandig aan de slag kan.
 • Je stelt je professioneel op als jeugdwerker/sociaal werker
 • Je hebt affiniteit in het werken met jongeren met diverse achtergronden

 

Wel jong niet hetero biedt:

 • Contract bepaalde duur (juli 2019 – december 2020.)
 • Deeltijdse tewerkstelling van 70-85%, te bespreken
 • verloning naar functie volgens de officiële barema's van de socio-culturele sector (PC 329.01);
 • extra vakantiedagen, maaltijdcheques en fietsvergoeding;
 • een fijne, open werksfeer bij een jonge, dynamische en sterk groeiende landelijke jeugdorganisatie;
 • een grote zelfstandigheid bij het uitvoeren van je taak.

 

Praktisch:

 • Je standplaats is het landelijk secretariaat van WJNH, Kammerstraat 22 in Gent.
 • Avond- en weekendwerk zijn voorzien en worden gecompenseerd.

 

Interesse? Indien je vragen hebt over het project of meer informatie wenst om te bekijken of deze functie op je lijf geschreven is? Neem dan contact op met sander.cornelis@weljongniethetero.be

Kandidaat stellen? Mail je kandidatuur (motivatiebrief en C.V.) uiterlijk 29/05 naar gawein.verlot@weljongniethetero.be. Sollicitaties per post worden niet aanvaard.

 

Verder verloop

 • 29/05 deadline indienen kandidaturen en opdracht
 • 04/06 resultaat selectie voor volgende ronde
 • 09/06 Selectiegesprekken
 • Indiensttreding zo snel mogelijk (uiterlijk 1 juli)

Opdracht

1. Het is voor jongeren uit een kwetsbare omgeving en positie vaak een hoge drempel om contact of verbinding te zoeken met Wel Jong Niet Hetero. WJNH is in haar werking coming out gericht. Ondanks dat er discretie in de werking wordt gewaarborgd, is aansluiten als jongere of vrijwilliger wel een grote stap in het coming out proces. Hierdoor bereikt de organisatie een erg witte en middenklasse gerichte groep jongeren die algemeen gezien een veilig netwerk hebben. Toch kiest de organisatie ervoor om voor iedere jongere in Vlaanderen en Brussel een veilige omgeving te creëren.

Hoe denk je onzichtbare doelgroepen te bereiken waar coming out niet meteen tot de mogelijkheden behoort?

 2. Een 10-tal LGBT-verenigingen neemt deel aan de sensibiliserende activiteiten en het lerend netwerk m.b.t. mensen met Zwart-Afrikaanse roots. We willen echter heel onze beweging stimuleren om inclusiever te worden naar deze doelgroep toe. Dat zijn zo’n 120 verenigingen. Hoe zorg je er voor dat de verzamelde kennis ook ingang vindt bij die anderen, die niet deelnamen aan de activiteiten of het lerend netwerk?


Beschrijf op maximum 1 A4 hoe jij dit gaat aanpakken.

Werk gestructureerd en gebruik eventueel een tijdslijn met duidelijke doelstellingen

 

WJNH biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, origine of al dan niet beperking. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden.