Personeelsverantwoordelijke (X/V/M) - vrijwilliger

05-09-2019

Functieprofiel & TakenpakketTEAM

Raad van Bestuur

FUNCTIE

Personeelsverantwoordelijke (vrijwilliger)

 

ALGEMEEN PROFIEL

 • Je bent minstens 18 jaar.

 • Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren (14 – 30 jaar).

 • Je hebt voeling met seksuele- en genderdiversiteit

 • Je bent bereid om een deel van je vrije tijd te investeren in het team waaraan je actief deelneemt.

 • Je hebt een enthousiaste en open houding. 

 • Je kan eerlijk en constructief communiceren: signaleren van problemen, meningsverschillen, wijzigingen in engagement, ... 

 • Je voert de taken waarvoor je je engageert zo goed mogelijk uit.

 • Je bent goed bereikbaar via GSM en/of e-mail.

KENNIS

 • Je hebt ervaring met werving, selectie en coaching van personeelsleden of je bent bereid hieraan te werken.

 • Je beschikt over enige kennis van sociale wetgeving of je kan je daarin inwerken.

 • Je bent je bent bereid je in te werken in de structuur en werking van de organisatie.

 • Je bent bereid je in te werken in de algemene kennis van de holebi- en transgenderbeweging.

 • Je bent bereid je te verdiepen in de algemene geschiedenis en achtergrond van de organisatie.

Jouw kwaliteiten

 • Je communiceert open en respectvol.

 • Je kan zelfstandig én in team werken.

 • Je kan  knopen doorhakken en beslissingen nemen.

 • Je werkt positief en doelgericht mee op vergaderingen.

 • Je kan discreet met vertrouwelijke informatie omgaan.

 • Je bent actief lid van de Raad van Bestuur en vormt vanuit je functie mee het beleid van de organisatie. 

 • Je hebt interesse in human resources.

 • Je kan stafmedewerkers op een goede manier coachen, begeleiden, motiveren en feedback geven over hun functioneren.

 • Je bent contactvaardig. Je kan goed en rustig luisteren zonder vooroordelen én zonder het gesprek te sturen.

Wat kan jij van ons verwachten?

 • Je maakt kennis met een sterke jeugdorganisatie waar binnen je nieuwe mensen kan leren kennen.

 • Je bouwt ervaring op als personeels-mangager en doet op die manier aan CV building. 

 • Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen,burgerlijke aansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. 

 • Je gemaakte onkosten vergoed.

 • Je wordt ingewerkt door een ervaren personeelsverantwoordelijke en ondersteund door een sterk team van vrijwilligers en stafmedewerkers. 

 • Je krijgt de mogelijkheid om vorming en opleiding te volgen en zo te groeien in je engagement.

 • Je staat aan mee aan het roer van een sterke jeugdwerkorganisatie en kan mee richting geven aan het beleid. 

Wat kunnen wij van jou verwachten?

 • Je gaat een engagement aan van (in normale omstandigheden) minimaal 2 jaar.

 • Je staat achter de visie van WJNH en draagt deze ook uit. 

 • Je bent flexibel: je bent bereikbaar, beschikbaar en bereid om je indien nodig(tegen onkostenvergoeding) te verplaatsen in Vlaanderen.

 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie indien je hiermee in contact komt.

 • Je volgt de personeelsadministratie op (contracten, ziektemeldingen, arbeidsreglementering,…) en verzorgt de contacten met het sociaal secretariaat.

 • Je staat samen met de coördinator in voor de opvolging en de toepassing van het personeelsbeleid van WJNH.  Je zorgt voor goede communicatie met de staf en vertegenwoordigt hen op de Raad van Bestuur. 

 • Je voert op regelmatig basis gesprekken met de coördinator over het functioneren van het team en de dagelijkse werking. Je ziet toe op de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst en bent ook het eerste aanspreekpunt voor vragen en/of problemen rond functioneren en teamwerking.

 • Bij aanwerving van een nieuwe stafmedewerker begeleid je mee de selectieprocedure en sollicitatiegesprekken. Je stelt een arbeidsovereenkomst op en staat in voor het onthaal van het nieuwe personeelslid.

 • Je implementeert competentiemanagement in de organisatie.

 • Je bent actief aanwezig op en lid van de Raad van Bestuur (+/- 10x/jaar) en de Algemene Vergadering ( 2x/jaar). 

 • Je bent dus bestuurder van WJNH met alle bijhorende verantwoordelijkheid en verplichtingen.

TIJDSBESTEDING

 • 1 a 2 vergaderingen per maand

 • Je checkt dagelijks je mails/telefoon

 • Je bent zichtbaar voor het personeel

CONTACT

Nog vragen of kandidaat stellen? 

Contacteer dan Gawein Verlot via gawein.verlot@weljongniethetero.be