YouthWork@Pride 2019: het jeugdwerk gaat 'Uniquehorn'

26-04-2019

    BRUSSEL – Zaterdag 18 mei is het de jaarlijkse Belgian Pride in Brussel. Tijdens deze optocht komen duizenden mensen en tal van organisaties op straat om de aanvaarding van holebi’s en transgenders in de kijker te zetten. Het jeugdwerk geeft hier extra focus aan met het initiatief “Youthwork@Pride” waarbij een twintigtal verschillende jeugdwerkorganisaties de krachten bundelen. Zij lopen enerzijds mee in de optocht met een wagen, anderzijds roepen ze hun leden en vrijwilligers op om talrijk aanwezig te zijn.

    Uniquehorn?! Unieke horns?! Waar halen ze het weer vandaan? Het idee is dat een hoorn het unieke deel is aan een unicorn. Het is datgene dat het dier onderscheidt van een normaal paard en van elke andere unicorn: geen enkele hoorn is immers hetzelfde. Het aanmoedigen van die uniekheid is stoutmoedig en gedurfd, maar daar staat het jeugdwerk bekend om.

    Al drie jaar is het jeugdwerk aanwezig op de Pride om te benadrukken dat een vereniging een plaats is om andere jongeren te ontmoeten en om zichzelf te kunnen ontplooien. Het jeugdwerk is een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, ook jongeren die zich niet kunnen vinden in de bestaande hetero- en/of gendernormen. Veel van deze jongeren vrezen echter dat de heteronormativiteit in een jeugdvereniging zo sterk aanwezig is dat wie daarvan afwijkt automatisch buitengesloten zal worden. Dit is een fout beeld en net daarom zal Youthwork@Pride aanwezig zijn op de Pride. Het maakt geen verschil of je je kan vinden in de traditionele normen of juist niet. Het maakt niet uit of je een hoorn hebt en hoe die eruit ziet: binnen het jeugdwerk is iedereen welkom! Het zou niet mogen dat jongeren zichzelf uitsluiten uit angst om niet aanvaard te worden. Youthwork@Pride zal aanwezig zijn om een duidelijk signaal uit te zenden tot er hopelijk een dag komt dat dit niet meer nodig is. Op die dag kan iedereen zich eindelijk thuis voelen, vrij zijn van twijfels en trots zijn op hun eigenheid en unieke zijn!

    Nieuws tags: