WJNH zoekt educatief medewerker onderwijs

28-02-2017

  WEL JONG NIET HETERO ZOEKT: EDUCATIEF MEDEWERKER ONDERWIJS (M/V/X)

  WEL JONG NIET HETERO VZW (WJNH) IS ALS SAMENWERKINGSVERBAND DÉ DESKUNDIGE PARTNER OP HET TERREIN VAN HET THEMA SEKSUELE EN GENDERDIVERSITEIT BIJ JONGEREN TOT EN MET 30 JAAR, MET ALS DOEL DAT IEDERE JONGERE IN VLAANDEREN EN BRUSSEL DE GENDERIDENTITEIT, GENDEREXPRESSIE EN SEKSUELE ORIËNTATIE IN ALLE VRIJHEID KAN BELEVEN.

  GLOBALE OMSCHRIJVING FUNCTIE:

  Coördineren van vormingen binnen het onderwijs in Vlaanderen en Brussel

  • Je volgt binnenkomende aanvragen scholenwerking op en zorgt voor de invulling hiervan of door dispatching naar lokale scholenwerkers of naar nationale vrijwilligers.
  • Je volgt actuele trends inzake genderdiversiteit en seksuele diversiteit op.
  • Je voorziet in een ondersteuningsaanbod met combinatie van vorming op maat, intervisie en coaching.
  • Je begeleidt vrijwilligers en stagiairs.
  • Je bent verantwoordelijk voor het projectmatig uitbouwen van vormingen binnen het onderwijs in de regio Brussel i.s.m. de lokale partner. In het kader van dit project rekruteer je vrijwilligers, maak je het aanbod bekend en verzorg je de projectrapportage.
  • Je ondersteunt lokale groepen in het bekend maken van hun aanbod naar scholen. 
  • Je neemt deel aan prioritair overleg. 

  Fundraising

  • Je zoekt sponsor- en subsidiemogelijkheden waardoor WJNH op een projectmatige manier kan werken en schrijft sponsor- en subsidiedossiers uit.

  Algemene staftaken

  • Je neemt deel aan het stafoverleg en de jaarlijkse stafdagen.
  • Je neemt communicatieve en administratieve taken op ter ondersteuning van het landelijk secretariaat. 
  • Je vertegenwoordigt WJNH op interne en externe overleggen en bouwt een netwerk uit binnen het onderwijs en de holebi- en transgenderbeweging.
  • Je zorgt (samen met vrijwilligers en stafmedewerkers) voor de uitvoering van de beheersovereenkomst via een participatieve en resultaatsgerichte aanpak.
  • Je schrijft mee aan het jaarlijkse voortgangsrapport.
  • Je verstevigt de vrijwilligerswerking van WJNH in het kader van je takenpakket.

  VERWACHT PROFIEL: 

  Opleiding en kennis:

  • Je hebt een hogere sociale opleiding op zak of hebt gelijkwaardige kennis door ervaring.
  • Je hebt ervaring met leidinggeven en algemeen management. 
  • Je hebt voeling met de jongerencultuur en hebt kennis van het jeugdwerk.
  • Je hebt relevante computerkennis en bent mee in social media. 

  Competenties: 

  • Je bent integer.
  • Je kan goed samenwerken.
  • Je kan goed omgaan met diversiteit in al zijn aspecten.
  • Je bent klantgericht.
  • Je hebt oog voor zelfmanagement.
  • Je kan kan goed coachen en mensen doen ontwikkelen.
  • Je bent je bewust van je signaalfunctie ten aanzien van beleid en belangenbehartiging.
  • Je kan goed netwerken.
  • Je kan problemen analyseren en oplossen
  • Je kan sociaal agogisch handelen

  Persoonlijkheid:

  • Je bent een inspirerende persoonlijkheid met charisma. 
  • Je bent open minded en pluralistisch ingesteld. 
  • Je kan jongeren inspireren en doen bewegen.
  • Je hebt gevoel voor humor en een dosis relativeringsvermogen. 
  • Je bent een flexibele (in tijd/houding) duizendpoot vol energie.
  • Je bent bereid tot  regelmatig avond- en weekendwerk. 

  WEL JONG NIET HETERO BIEDT:

  • Contract onbepaalde duur.
  • verloning naar functie volgens de officiële barema's van de socio-culturele sector (PC 329.01);
  • extra vakantiedagen, maaltijdcheques en fietsvergoeding;
  • een fijne, open werksfeer bij een jonge, dynamische en sterk groeiende landelijke jeugdorganisatie;
  • een grote zelfstandigheid bij het uitvoeren van je taak. 

  PRAKTISCH:

  • Je standplaats is het landelijk secretariaat van WJNH, Kammerstraat 22 in Gent.
  • Avond- en weekendwerk zijn voorzien en worden gecompenseerd.

  Interesse? Mail je kandidatuur (motivatiebrief en C.V.) uiterlijk 28/02 naar job@weljongniethetero.be. Sollicitaties per post worden niet aanvaard. 

  VERDER VERLOOP

  • 28/02 deadline indienen kandidaturen en opdracht
  • 06/03 resultaat selectie voor volgende ronde
  • 09/03 Selectiegesprekken 
  • Indiensttreding zo snel mogelijk

  OPDRACHT

  • Een school geeft op het evaluatieformulier aan dat ze niet tevreden waren over de workshops, gegeven door redelijk nieuwe vormingsvrijwilligers. Hoe reageer je op deze negatieve feedback?
  • Een school boekt een workshop voor een 3ejaar handel. De leerkracht geeft aan dat de jongeren homofobe uitspraken doen. Hoe pak je deze workshop aan?
  • Er wordt verwacht dat je blijvend nieuwe middelen aantrekt om workshops in het onderwijs te kunnen organiseren. Hoe pak je dit aan?

  Beschrijf op maximum 1 pagina hoe je dit gaat aanpakken.

  WJNH biedt gelijke kansen aan alle sollicitanten, ongeacht genderidentiteit, leeftijd, origine of al dan niet beperking. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden.