Seksualiteit versus gender

Seksuele oriëntatie

In tegenstelling tot wat stereotypen doen vermoeden, is er eigenlijk geen link tussen hoe je je voelt (gender) en tot wie je je aangetrokken voelt (seksualiteit). Dat kunnen we eenvoudig voorstellen aan de hand van het figuurtje dat we al besproken in het onderdeel ‘gender’.

Genderidentiteit: Identificeer ik mezelf als man / vrouw / beide / iets daartussenin / geen van beide / etc.

Seksuele oriëntatie/aantrekking: Ben ik homo / bi / pan / lesbisch / etc.

We kunnen dus besluiten dat je gender en je oriëntatie losstaan van elkaar en dat het ene geen ‘teken’ of ‘voorspeller’ van het andere is.