Intersekse

Gender

Normaal gezien is het vaststellen van het geslacht van een pasgeborene niet echt moeilijk: een penis duidt op het feit dat het een jongetje is, een vagina toont dat het om een meisje gaat. In sommige gevallen (zo’n 1,7%) is het echter helemaal niet vanzelfsprekend of het om een jongen of een meisje gaat. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk uit te maken of de baby een eerder kleine penis of net grote clitoris heeft. Bij sommige personen wordt pas op latere leeftijd vastgesteld dat ze intersekse zijn, bijvoorbeeld bij vruchtbaarheidsproblemen. 

Tot 2016 gold een regeling in België waarbij ouders na de geboorte van hun kind een geslacht moesten aanduiden. In de gevallen waar dit dus niet duidelijk was, was een operatie nodig om het kind te ‘corrigeren’ naar het juiste geslacht. Aangezien dit op latere leeftijd voor veel problemen kon zorgen, werd in 2017 beslist dat naast ‘M’ en ‘V’ op het paspoort ook ‘X’ werd toegestaan. Een aantal bekende personen namen het voortouw bij acties rond deze wetswijziging, waaronder Hanne Odiele, een bekend model. Ook zij werd op jonge leeftijd geopereerd omdat ze intersekse is.

Hier vind je een filmpje in het Engels waar mensen die interseks zijn spreken over hun ervaring en hun identiteit en hier vind je een Engels filmpje waarin Hanne Odiele uitlegt wat intersekse voor haar betekent.