Gender

Ontdekken

Gender kan je opsplitsen in verschillende zaken. Het is een verzameling van fysische, biologische, mentale en gedragsmatige kenmerken met betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid. Al deze verschillende onderdelen zijn onafhankelijk van elkaar en maken ons tot de unieke persoon die we zijn.

Kort samengevat is er:

  • Biologisch geslacht: geslacht toegekend bij de geboorte
  • Genderidentiteit: innerlijk gevoel van wie je bent
  • Genderexpressie: uiterlijke kenmerken en gedragingen
  • Geaardheid: op wie val ik?

Hieronder bekijken we elk van deze onderdelen eens apart.

 

Heteronormativiteit
Heteronormativiteit is het idee dat veronderstelt dat heteroseksualiteit de norm is. Hieruit vloeit voort dat mannen zich mannelijk gedragen en vrouwen vrouwelijk en dus complementair aan elkaar zijn. Deze mannelijkheid en vrouwelijkheid liggen vast volgens vaste rolpatronen en het doorbreken van deze rolpatronen wordt onderdrukt. Als we de verschillende onderdelen van gender verder in detail gaan bekijken, zullen we zien dat de wereld eigenlijk niet zo zwart-wit is als de norm ons doet denken.

 

Biologisch geslacht
Nog voor je geboren bent zijn de mensen al geïnteresseerd in je “geslacht”. “Wordt het een jongen of een meisje?” is de vraag wanneer je ouders vertellen dat ze zwanger zijn. Naargelang het antwoord op die vraag wordt je kamer anders ingericht, worden kleren gekocht, worden verwachtingspatronen opgesteld. Nooit wordt stilgestaan bij het feit dat het in werkelijkheid niet zo zwart-wit is als men denkt. Er bestaan bijvoorbeeld ook interseksuele personen die zowel (al dan niet gedeeltelijk) de mannelijke als de vrouwelijke geslachtkenmerken vertonen. Als je alle verschillende mogelijkheden naast elkaar legt zie je dat er veel meer is dan gewoon man en vrouw. Ooit heeft men beslist om voor de gemakkelijkheid twee hokjes te maken, maar hierdoor vallen veel mensen zonder dat we het beseffen eigenlijk uit de boot.

 

Genderidentiteit
Waar de meeste mensen niet bij stil staan is het feit dat iedereen naast zijn biologische geslacht ook een genderidentiteit heeft. Dit is het innerlijke gevoel dat men heeft over wie men is, man, vrouw of iets anders. Net zoals het biologische geslacht uit meer bestaat dan man of vrouw, is ook de genderidentiteit niet binair in te delen. Zoals eerder gezegd staan de meesten hier nooit bij stil omdat het voor hen duidelijk is. Ze zijn als man of vrouw geboren en voelen zich ook zo, logisch toch? Think again. Voor sommigen, en dit zijn er meer dan je zou vermoeden, is dit niet zo logisch. Zo kan je als man geboren zijn maar je toch vrouw voelen, of omgekeerd. Ook kan je je tegelijk zowel man als vrouw voelen, de ene dag man en de andere dag vrouw of je kan je je zelfs in geen van deze hokjes thuis voelen.

Genderidentiteit is dus zeker niet zwart-wit, maar eerder een regenboog aan mogelijkheden. Hoewel je er zelf waarschijnlijk niet bij stilstaat kan jij op de schaal tussen man en vrouw ook ergens tussenin staan want bijna niemand voelt zich 100% man of vrouw.

 

Genderexpressie
Je genderexpressie is de manier waarop jij jezelf naar de buitenwereld profileert door middel van uiterlijk, kledij, gedragingen,… Ook hier blijven stereotypen heersen in de maatschappij. Een vrouw gedraagt zich vrouwelijk, is lief en emotioneel terwijl een man mannelijk, agressief en competitief is. Maar wie voldoet eigenlijk volledig aan dat plaatje? Denk maar eens na, niet elke vrouw draagt make-up of jurken of heeft lang haar. En niet elke man is een stoere macho die van bier en auto’s houdt.

 

Seksuele geaardheid
Als laatste bekijken we de seksuele geaardheid. Volgens de norm vallen meisjes op jongens en jongens op meisjes. In realiteit is dit natuurlijk niet zo. Zo kan je als meisje ook op meisjes vallen en als jongen op jongens of je kan op beide vallen. Je kan je ook tot niemand aangetrokken voelen, dan ben je aseksueel. Nu we weten dat gender ruimer is dan enkel man en vrouw, kan het dus ook zijn dat de bekende termen (lesbisch, homo, bi) de lading niet dekken. Je kan bv. ook op transgenders, bigenders, agenders, genderqueers, … vallen. Dit kan je omschrijven als panseksueel.