De 'bi' in holebi

Seksuele oriëntatie

Wanneer we het over holebi’s hebben, wordt deze groep snel veralgemeend tot “homo’s”. Nochtans maken ook biseksuele personen deel uit van de holebigemeenschap. Die veralgemening heeft tot gevolg dat biseksuele personen vaak onzichtbaar blijven, en dat terwijl zij eigenlijk de grootste groep onder de holebi’s zijn! Met ‘onzichtbaarheid’ bedoelen we bijvoorbeeld dat er minder aandacht is voor de eigenheden en de problemen die gepaard gaan met deze geaardheid, waardoor velen onder hen geen plaats vinden om hun gevoelens bespreekbaar te maken en grotendeels op zichzelf toegewezen zijn.

Dit is echter niet de enige moeilijkheid waarmee biseksuelen geconfronteerd worden: vaak vinden zij moeilijker hun plekje in het holebimilieu door onbegrip bij homoseksuelen en lesbiennes. Aangezien ook de heterogemeenschap heel wat vooroordelen heeft over biseksuelen, valt deze groep dus een beetje terug op zichzelf. Dat is jammer aangezien een strijd voor gelijke rechten en behandeling voor holebi’s enkel succes kan hebben als iedereen even zichtbaar is. Het werken aan de zichtbaarheid van biseksuele personen noemen we ook wel "bi visibility".