CAW, JAC, JIP en Jongerengids.be

Organisaties

Jongerengids.be: op de website www.jongerengids.be, een initiatief van de “Ambrassade”, kunnen kinderen, tieners en jongeren terecht voor actuele alomvattende informatie op maat.

Meer info en contactgegevens op www.jongerengids.be

 

Een JIP is een Jongeren Informatie Punt. Hier kan je terecht met vragen die jongeren bezig houden: een plezierige vraag, een pijnlijke vraag, een nuttige vraag, een vervelende vraag, een ongewone vraag, een spannende vraag...

Meer info en contactgegevens op www.vipjeugd.be 

 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk of CAW staat open voor alle mensen met vragen en problemen. De medewerkers bieden op eenvoudige vraag een luisterend oor, opvang en psychosociale begeleiding. Bij het CAW mag je rekenen op absolute discretie van de hulpverleners. 

Problemen voorkomen is beter dan ze te moeten genezen. Het CAW wil mensen én hun omgeving sterker maken, problemen voorkomen zodat mensen minder (lang) op professionele hulp beroep moeten doen.

Meer info en contactgegevens op www.caw.be 

 

JAC staat voor Jongeren Advies Centrum (het jongerenonthaal van het CAW). Het is een plaats waar jongeren terecht kunnen met hun vragen rond relaties, school, vrije tijd, jongerenrechten, seksualiteit, drugs,… Bij het JAC kan je terecht met een gewone informatievraag maar ook met een ernstig probleem. Niet alles kan met een vingerknip worden geklaard, maar een babbel kan deugd doen.

Meer info en contactgegevens op www.jac.be