Allochtone holebi’s en transgenders

Organisaties

Merhaba (“Welkom” in het Arabisch en Turks), is een beweging ontstaan uit vrouwen, mannen en transgenders met roots voornamelijk in de Maghreblanden, het Midden-Oosten, Turkije en Sub-Sahara Afrika die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben over hun seksualiteit of genderidentiteit.

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, de maatschappelijke participatie en acceptatie van alle holebi’s en transgenders uit etnisch-culturele minderheden - ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, statuut, ...

Hiervoor organiseert men diverse onthaalmomenten en activiteiten. Daarnaast is men actief bezig met het informeren en sensibiliseren van de doelgroep en hun omgeving (ouders,…).

 

Meer informatie kan gevonden worden op de website www.merhaba.be.