Vragen voor ouders en begeleiders

De leeftijdsgrens van het Min19-kamp ligt op 19 jaar. We kiezen bewust voor die leeftijdsgrens, om zoveel mogelijk veiligheid voor de deelnemers te garanderen. Net omwille van die veiligheid voorzien we genoeg begeleiding, die ervaring hebben met het begeleiden van jongeren. Toch is het best normaal dat u nog enkele vragen hebt.

 

Wie zijn Min19?

Min19 is de jongerenbeweging van Wel Jong Niet Hetero en is dé groep voor jongeren tot en met 19 jaar. Elke schoolvakantie of tijdens weekends gedurende het jaar reist Min19 naar een of andere Vlaamse stad, of Brussel, voor leuke activititeiten.

Het Min19-kamp is er voor jongeren die holebi zijn, daarover twijfelen, en/of zichzelf niet identificeren met hun oorspronkelijke geboortegeslacht of zichzelf niet binnen het hokje van man of vrouw zien passen. Een team van leiding en koks organiseert de activiteiten, ondersteund door een stafmedewerker van Wel Jong Niet Hetero.

 

Hoe verschilt een Min19-kamp van pakweg een kamp van de mutualiteit of van een jeugdbeweging?

De kern is inderdaad gemeenschappelijk: enkele dagen er tussenuit en zot veel plezier maken. Dat blijft het allerbelangrijkste.

Tegelijkertijd krijgen wij vaak de klank van jongeren dat ze het leuk vinden om jongeren te ontmoeten die net als hen twijfelen of beseffen dat ze niet hetero zijn of zich niet perfect identificeren met hun geboorteslacht. Om eens een weekje lang te beseffen dat ze niet alleen zijn en dat er heel wat jongeren net zoals hen zijn.

Er zijn creatieve activiteiten, sportievere activiteiten, rustigere activiteiten. Er is ook elke dag een soort vormingsactiviteit, waarop thema’s als coming-out, coming-in, genderdiversiteit, en andere aan bod komen. We blijven er natuurlijk wel op hameren dat wij geen hulpverleningsorganisatie zijn, maar een jeugdorganisatie. Het gemeenschappelijke doel blijft dus: plezier maken!

 

Mijn kind is 14 jaar. Is dat niet veel te jong? Weet mijn kind wel dan al wat zijn seksuele voorkeur en/of genderidentiteit is?

Er gaan jongeren van verschillende leeftijden mee op onze kampen. De belangrijkste voorwaarde is dat de jongeren niet ouder dan 19 jaar zijn. Dat wil zeggen dat jongeren van 14 jaar zeker welkom zijn.

Er kan natuurlijk een verschil zijn tussen hoe een 14-jarige naar zijn seksuele- of genderidentiteit kijkt en hoe een 18-jarige er naar kijkt. Net daarom installeren we de maximumgrens van 19 jaar en is onze leiding opgeleid om met deze leeftijdsvariaties om te gaan.

Uiteraard kan er tussen 14-jarigen onderling ook een groot verschil zijn. Die verschillen maken het net leuk om op kamp te gaan en van elkaar te leren en op te steken. 

 

Wat gebeurt er na het kamp?

Het is een traditie om na het kamp een reünie te houden. Doorheen het jaar worden er ook tal van activiteiten gehouden, zodat jongeren elkaar kunnen blijven ontmoeten. Ook is er een Facebook-groep waardoor de jongeren met elkaar in contact kunnen blijven.

 

Ik twijfel toch nog. Kan ik de leiding ontmoeten?

Dit kan. We doen dit niet standaard voor elke jongere, maar willen zeker de kans bieden om ouders ook telefonisch of live alle informatie te bieden die mogelijk is. Contacteer ons in dit geval gerust op min19@weljongniethetero.be of op 09/335 41 87.

 

Mijn kind volgt een dieet of eet halal. Kan het aangepaste voeding krijgen?

Dat kan zeker. Een gemotiveerd keukenteam stelt het menu samen op basis van de informatie die bij de inschrijving gevraagd wordt.

 

Mijn kind heeft medische zorgen nodig. Kan dat?

In onderling overleg wordt afgetoetst wat die medische zorgen zijn en hoe we hierop een antwoord kunnen bieden. Het is bovenal belangrijk dat de jongere zoveel mogelijk activiteiten kan deelnemen, maar er kan op maat gewerkt worden, na onderling overleg.

 

Kan ik mijn kind bereiken tijdens het kamp?

Omdat we het belangrijk vinden dat de jongeren het kamp beleven met elkaar, en niet alleen met de buitenwereld, worden de gsm’s op dag 1 verzameld. De jongeren krijgen drie keer tijdens het kamp de kans om online te gaan of contact te hebben met het thuisfront.

Natuurlijk kan hier in onderling overleg andere afspraken over gemaakt worden. Voor ons is het vooral belangrijk dat jongeren niet meer met de buitenwereld communiceren dan met elkaar communiceren.

Bij noodgevallen is er natuurlijk het kampgsm-nummer, in het kampboekje vermeld, waarop u de kampleiding kan bereiken.

 

Wat als ik het kamp van mijn kinderen moeilijk kan betalen?

In onderling overleg kan een afbetalingsplan of kan korting aangevraagd worden. Neem in dat geval contact op met arlena.darragas@weljongniethetero.be

 

Met welke vraag moet ik bij wie zijn?

Eender welke vraag kan gesteld worden via min19@weljongniethetero.be. Afhankelijk van de vraag zal 1 van de vrijwilligers of de educatief medewerker contact opnemen. Telefonisch kunnen vragen gesteld worden tijdens de werkuren via 09/335 41 87.

 

Hoe schrijf ik mijn jongere in voor een kamp?

Inschrijven voor kampen en weekends van Min19 gebeuren altijd via de website. Via deze link (hyperlink naar inschrijvingsformulier) kan je jou inschrijven voor een kamp. Bij de inschrijving wordt ook gevraagd een medische fiche in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om de jongere optimaal te begeleiden.

Na het overmaken van het bedrag krijgt u een betalingsbevestiging en een kampboekje. Dit kampboekje bevat alle concrete informatie (tijdstip van aankomst, welk materiaal mee te brengen, ….)

 

Hoe zit het met de privacy binnen Min19?

Het kan gebeuren dat de jongere zich nog niet geout heeft aan de bredere omgeving. Net daarom wordt bij aankomst gevraagd of de jongere al dan niet op de foto willen. De jongeren worden gevraagd hier rekening mee te houden en zo te selecteren in de foto’s die nadien gedeeld worden.