Vorming op school

Waarom stereotypen doorbreken?

Het onderwijs is de plek bij uitstek om de heteroseksuele norm in vraag te stellen en te bespreken, om attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Er zit minstens één iemand in elke klas die zichzelf als holebi of transgender benoemt. Je kan zelf uitrekenen om hoeveel mensen dat op je school gaat. Niet alleen holebi’s of transgender hebben nood aan informatie. Alle jongeren hebben er baat bij om te weten wat het is om holebi of transgender te zijn. Door hen toegang te geven tot deze informatie op een laagdrempelige manier, werken we samen aan een veilige school voor iedereen! Wij geven vorming aan leerlingen waarbij we met jongeren in gesprek gaan over onderwerpen zoals holebiseksualiteit, transgender zijn en genderstereotypen. Dit doen we via verschillende interactieve methodieken. Zo confronteren we de leerlingen met hun eigen stereotiep denken.Praktische info over de workshops

Prijs

Afhankelijk van de regio

Inhoud

Een mix van interactieve werkvormen op maat van de klas

Lengte

Bij voorkeur minimum 2 lesuren (2x50 min)

Begeleiding

Meestal 2 personen, afhankelijk van de regio

Grootte van de groep

Max 25 leerlingen om de participatie en veiligheid van de workshops te garanderen

Frequentie

Meerdere workshops per dag of op hetzelfde uur zijn mogelijk, afhankelijk van de regioEen workshop op jouw school?

Heb je interesse in dit aanbod of wil je meer informatie? Neem contact op met ons.